Svenska Ägg - Världens bästa livsmedel?

Roslagsägg är medlem i Svenska Ägg som är den svenska äggnäringens branschorganisation. 

Svensk Ägg arbetar... 


... näringspolitiskt.

... för en god djuromsorg och säkra livsmedel.

... med information om det svenska ägget och ägg som livsmedel. 

... med kunskapsöverföring till företagen i näringen.


Mer information om Svenska Ägg