Årets företagre i Östhammars kommun 2010.
Motiveringen till Roslagsägg lyder;
”Roslags-ägg AB är ett stabilt familjeföretag med god lönsamhet och en hög tillväxt. Genom sin affärsidé med att marknadsföra regionala produkter över en större marknad är ägarparet Lars-Erik och Ann-Britt Nyström goda ambassadörer och bra förebilder för Östhammars företagare."